AKTUELLT

AKTUELLT

 

Aktuellt:

Kliniken kommer att vara semester stängd v 27,28,30,31 och 32.

OBS!! Port koden är ny: 1530

 

För närvarande har vi ett mycket högt patienttryck och tillgängligheten för nya patienter är begränsad.